Als  c  in een rechthoekige
driehoek de lengte van de
langste zijde is, dan
geldt de volgende
betrekking tussen
de zijden  a, b en c :

A.   a 2 = b 2 + c 2
B.   a 2 = b 2 - c 2
C.   b 2 = a 2 + c 2
D.   b 2 = a 2 - c 2
E.   b 2 = c 2 - a 2

                                 
[ 3-0134 - op net sinds 25.11.97-24.8.2009(E) ]
Translation in   E N G L I S H
 c  is the length of the longest side
of a rectangular triangle


The relationship between
the length of the sides
  a, b and c is :
A.   a 2 = b 2 + c 2
B.   a 2 = b 2 - c 2
C.   b 2 = a 2 + c 2
D.   b 2 = a 2 - c 2
E.   b 2 = c 2 - a 2