Complexe getallen

  1i 27
  21 / i7 en i
  3(0,5 - i) 2
  4(1 + i) 3
  5(1 - i)3
  6(3 - i)
  7(3 - 2i)
  8(3 - i) 4
  9discriminant
10modulus van a+bi
11(1+i)(i -1)
12neutraal element
13oppervlakte
14vierkantswortel
15zuiver imaginair
16i0 + i100 + i2015
17| z |
20i2000 =
21(3 - 2i) =
22(1 + i)7 =
23(i-1)(i-2)(i+1)(i+2)
24(1 + i)8 =
25( 1 - i )20
261+i10+i-10
27( -1 + i )10
28(x+i) reëel?
29over i en -i
30(a+bi).(a-bi)
31(1+i)n (1-i)n
3230ste macht
33
34
35
364 complexe getallen
37over cisx en cis(-x)
381/1+1/i + 1/ i + 1/ i
394 gelijkheden ?
40(a+bi)/(b-ai)
414de wortels van -1
42vlak van GAUSS
43over 3-2i en 5-12i
444-de wortels
45(1+i)n reel
46z+|z|=1
47vergelijking
48inverse v. cosα+i.sinα
49z - 6x + 10 = 0
50(3+4i) / (3-4i)
513-de wortels 2(i -1)
52z4+iz3+z+5 / z+i
536de wortels van -64
54(1+i)(2+i)(3+i) =
55(7i)k  negatief
564z2 + 5iz - 1 = 0
57product in vlak
58× i
59vier uitspraken
60waar product z1.z2 ?
613de wortels van 1
629de wortels van 1
63i15 - i16
64x i + x i + (x i) + 1
65vermenigvuldigen met i
66( + i)10
673 gelijkheden ?

694de wortels van −64
70(2 - i)3
71van A (1ste kw.) naar B (2de kw.)
72kwadraat / toegevoegd
736de wortels van −64
805de en 6de wortels van 1
813 gelijkheden ?
82(x+i)4
83|z+i|=2
84z+|z|=5(5+i)
85modulus 1 ?
86i0+i1+i2+...i2013+i2014 =
87complexe vergelijkingDe nummers bij de vragen
zullen NIET veranderen
van 1 sept.'14 tot 20 juni '15


Toetsmodel met 10 vragen

(in een WORD-bestand van 75kB)


telling vanaf ma 2 sept 2013